Serveis

Genèrics:

 

- ACOMPANYAMENT A l'EMBARÀS

 

- ACOMPANYAMENT EN EL PART

 

- ACOMPANYAMENT EN EL PUERPERI

 

- ACOMPANYAMENT EN CAS DE PÈRDUA GESTACIONAL-PERINATAL

 

 

 Específics :

 

Preparació al part vaginal després d'una o diverses cesàries

Acompanyament a embarassos després de pèrdues gestacionals anteriors

Acompanyament en puerperis sense nadó